Asiakashallinta

Asiakashallinta sisältää kattavat toiminnot asiakastietojen hallintaan.  TravelNet-järjestelmän asiakashallinta on osa matkailuyrityksen ja keskusvaraamon  varaus- ja laskutusjärjestelmää. Enää ei siis tarvita kahta järjestelmää, jotta asiakashallinta saadaan viritettyä huippuunsa. Toteutunut myynti näkyy suoraan asiakashallinnassa ilman tietojen uudelleentallennuksia tai siirtoja.

Kaikki asiakastiedot löytyvät helposti yhdestä järjestelmästä ja ovat nopeasti kaikkien tietoa tarvitsevien käytettävissä. Tietoja voi hyödyntää myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen sekä myyntikampanjoiden toteuttamiseen. Järjestelmän etuna on lisämyynnin saavuttaminen kohdentamalla markkinoinnin toimenpiteitä tarkasti valituille kohderyhmille.

 Asiakashallinta käsittää seuraavat toiminnot:
• Asiakasrekisterin (asiakkaat ja yhteystahot)
• Asiakkaiden ja yhteystahojen ryhmittelyn
• Asiakaskontaktien tallennuksen
• Hälytysjärjestelmän sovituista kontakteista