Myyntireskontra

Uudet laskut ja kassatapahtumat näkyvät myyntireskontrassa auttomaattisesti ja välittömästi. Pankkiin tulleet suoritukset luetaan järjestelmään viitesiirtotiedostosta. Laskukyselyjä voidaan tehdä usealla eri tavalla: varauksen ja laskun numerolla, asiakkaan nimellä, kohteella, varausajalla, jne.

Myyntireskontasta saadaan seuraavia seurantalistoja halutulta aikaväliltä:
• Avoimet laskut
• Erääntyneet laskut
• Ennakkolaskut
• Koontilaskut
• Muistutuslaskut
• Hyvityslaskut
• Maksetut laskut