Tuotetietojen ylläpito

Keskusvaraamon varausjärjestelmän tuotetietojen ylläpito mahdollistaa myyntiorganisaatiolla välityksessä olevien eri yritysten tuotetarjonnan tietojen hallinnan. Niiden yritysten osalta, joilla on itsellään käytössä Matkailuyrityksen  TravelNet -varausjärjestelmä myyntiorganisaation ei tarvitse viedä tuotetietoja eikä niiden hintatietoja vaan näiden tietojen viennistä vastaa palveluntuottaja itse.

Varattaville kohteille on mahdollista viedä erittäin monipuolinen tuotekuvaus:
• nimi ja  yhteystiedot
• lyhyt ja pitkä markkinointikuvaus
• kuvagalleria
• varustetaso
• etäisyydet alueen palveluista
• aktiviteettimahdollisuudet alueella
 

Luotua tuotekuvausta käytetään sekä markkinointi- että e-kauppasivustolla. Varattavien tuotteiden lisätuotteista ja  ei varattavista tuotteista viedään nimen lisäski lyhyt kuvaus ja hintatiedot myyntiä varten. Tuotetiedot on mahdollista viedä varausjärjestelmään usealla eri kielellä.

Hintatietojen vienti tuotteille tapahtuu luomalla hintakausirakenne. Kullakin hintakaudella tuotteella voi olla useampia hintoja, joille kullekin määritellään minimi- ja maksimivarausaika. Hintakausirakenne voi olla tuotekohtainen tai samaa hintakausirakennetta voidaan käyttää useammalle tuotteelle. Kaikkiin välityksessä olevien tuotteiden myyntihintoihin myyntiorganisaatio sisällyttää sopimusten mukaisen provison.