Tuotetietojen ylläpito

Matkailuyrityksen varausjärjestelmän tuotetietojen ylläpito mahdollistaa yrityksen koko tuotetarjonnan tietojen hallinnan.

Varattaville kohteille on mahdollista viedä erittäin monipuolinen tuotekuvaus:
• nimi ja  yhteystiedot
• lyhyt ja pitkä markkinointikuvaus
• kuvagalleria
• varustetaso
• etäisyydet alueen palveluista
• aktiviteettimahdollisuudet alueella
 

Luotua tuotekuvausta käytetään sekä markkinointi- että e-kauppasivustolla. Varattavien tuotteiden lisätuotteista ja  ei varattavista tuotteista viedään nimen lisäksi lyhyt kuvaus ja hintatiedot myyntiä varten. Tuotetiedot on mahdollista viedä varausjärjestelmään usealla eri kielellä.

Hintatietojen vienti tuotteille tapahtuu luomalla hintakausirakenne. Kullakin hintakaudella tuotteella voi olla useampia hintoja, joille kullekin määritellään minimi- ja maksimivarausaika. Hintakausi rakenne voi olla tuotekohtainen tai samaa hintakausirakennetta voidaan käyttää useammalle tuotteelle.