Laajennusosiot

Keskusvaraamon varausjärjestelmän perustoiminnaallisuutta voi laajentaa seuraavilla laajennusosioilla:

Omistajaliittymä:

Omistajaliittymä on tarkoitettu matkailutuotteiden ja –palveluiden välittäjien käyttöön. Välittäjällä myynnissä olevien matkailutuotteiden tuottajat voivat viedä omat varauksensa varausjärjestelmään omistajaliittymän kautta.  Omistajaliittymän kautta tuottajayritykset pääsevät näkemään omien tuotteidensa varaustilanteen ja tulostamaan ajantasaisen varauskalenterin kunkin tuotteen osalta. Jos omistaja toimii omien kohteidensa huoltajana, hän voi omistajaliittymän kautta merkitä huoltamansa kohteen siivotuksi ja tehdä tarvittavat vikailmoitukset. Siivousmerkinnät ja vikailmoitukset näkyvät välittömästi välittäjän varausjärjestelmän varauskalentereissa. Välittäjä antaa matkailuyritykselle käyttäjätunnuksen ja salasanan omistajaliittymän käyttöön. 

Huoltajaliittymä:

Huoltajaliittymä on tarkoitettu matkailutuotteita ja palveluita välittävien yritysten käyttöön. Huoltajaliittymän kautta pääsevät välittäjällä myynnissä olevien kohteiden huoltajat näkemään huoltokohteidensa varaustilanteen ja tulostamaan ajantasaisen raportin tiettynä päivänä/viikkona/kuukautena alkavista varauksista. Huoltajaliittymän kautta huoltajat näkevät kohteidensa voimassaolevat vikailmoitukset ja voivat huoltotoimenpiteen jälkeen poistaa vikailmoituksen ja kirjata samalla kohteeseen tehdyt toimenpiteet ja mahdolliset tarvikehankinnat.  Välittäjä antaa huoltajille käyttäjätunnuksen ja salasanan huoltajaliittymän käyttöön. 

Laivaliittymä:

Laivaliittymän kautta laivan henkilöstö pystyy näkemään risteilyn lipunmyyntitilanteen ja tulostamaan matkustajalistan.  Laivaliittymällä laivan henkilöstö näkee lippuvarausten maksutilanteen ja tarvittaessa pääsee tulostamaan varausvahvistuksen asiakkaan allekirjoitettavaksi laskutusta varten. Yritys antaa laivan henkilöstölle käyttäjätunnuksen ja salasanan laivaliittymän käyttöön.  

Sopimushintojen hallinta:

Sopimushintojen hallinnan avulla asiakas voidaan muuttaa sopimusasiakkaaksi. Sopimusasiakkaalle voidaan viedä tuotteille asiakkaan sopimushinnat. Varausta tehdessä on mahdollista käyttää sopimusasiakashintoja.  

Tikon rajapinta:

Tikon –rajapinta mahdollistaa suoran sähköisen yhteyden TravelNet –varausjärjestelmän ja Tikon –kirjanpitojärjestelmän välillä. Tämän rajapinnan kautta on mahdollista siirtää TravelNet –varausjärjestelmän myyntireskontran laskut suoraan sähköisessä muodossa Tikon kirjapitojärjestelmään.

Markkinointi- ja myyntirajapintojen  hallinta:

TravelNet –varausjärjestelmään on toteutettu rajapintoja matkailun markkinointi ja –varausjärjestelmiin. Näiden rajapintojen hallintaan on toteutettu Rajapintojen hallintaosio. Hallintaosiolla asiakas määrittelee käytössään olevien rajapintojen kautta kulkevan tiedon ja kussakin rajapinnassa käytössä olevat yhteyskäytännöt.

Tarjoushintojen hallinta:

Tarjoushintojen hallinta –osiolla käyttäjällä on mahdollisuus asettaa seuraavan tyyppisiä tarjousvaihtoehtoja: (1) Tietylle aikavälille tehtäviä varauksia koskeva tarjoushinta, (2) Tiettynä aikana tehtyjä varauksia koskeva tarjoushinta ja (3) Tietty aika ennen varauksen alkua tehtyjä varauksia koskeva tarjoushinta. Kaikissa vaihtoehdoissa tarjous annetaan %-alennuksena tuotteen hinnasta. Tarjoushinnat määritellään käyttöön varausjärjestelmän puolelle ja/tai online –myynnissä. Online -myynnissä tarjoushinnan lisäksi näytetään myös tuotteen alkuperäinen hinta yliviivattuna.

Login –online:

Login-online –laajennusosio tarjoaa suoran yhteistyön kansainvälisten matkanjärjestäjien ja sopimusyritysten (esim. matkatoimistot) kanssa.  Login-toiminnon avulla yritys voi antaa matkanjärjestäjälle ja sopimusyrityksille käyttäjätunnuksen omaan online-myyntisivustoonsa. Tätä käyttäjätunnusta käyttäen matkanjärjestäjä tai sopimusyritys voi tehdä varauksensa yrityksen tuotteisiin sopimuksen mukaisin hinnoin. Login-online –laajennusosio toteutetaan yrityksen kuluttajille suunnattuun online –myyntisivustoon. Login-online –laajennusosio sisältää sopimushintojen hallintaosion.